Visie

Mijn werk is gebaseerd op de holistische visie, waarin uitgegaan wordt dat lichaam en geest van de mens onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en elkaar beïnvloeden. Deze holistische benadering van mens, ziekte en gezondheid is verwoord in de vijf natuurgerichte principes (bron: BATC).

 

De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren.

Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.