Over mijzelf

 

Geboren (in 1959) en getogen in Indonesië, kwam ik als klein kind naar Nederland. Al snel wist ik het al: ik wilde mensen helpen. En dat deed ik. Mijn eerste baantje als vakantiehulp was in een bejaardenhuis. Met een grote onbevangenheid hielp ik toen, als 16 jarige, dementerenden met hun koffie, thee en maaltijden. Later werd ik verpleegkundige-A in het St. Elisabeth Gasthuis in Haarlem. Nu werk ik al meer dan 30 jaar in de gezondheidszorg. Maar mijn werkzame leven heeft vele wendingen gekend. Ik heb ervaring opgedaan in de ouderenzorg, particuliere zorg, palliatieve zorg en de opvang van asielzoekers. Ook heb ik de wijkaantekening behaald. Met veel plezier heb ik jaren gewerkt in de thuiszorg. Nog voordat de bureaucratie toesloeg.

 

Maar ik wilde meer uit mijn verpleegkundige vak halen en studeerde daarom Gezondheidswetenschappen in Utrecht. Door deze studie ben ik in het onderzoek beland bij het NIVEL (Nederlands Institituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) waar ik uitgebreid onderzoek heb verricht in de communicatie tussen hulpverleners en hun patiënten. Door mijn werk bij ZorgOnderzoekNederland (nu ZonMw) realiseerde ik mij het belang van gezondheidsonderzoek. Namelijk dat dit kennis oplevert om hulpverleners te dienen in hun dagelijkse zorg aan patiënten en de verbetering ervan. Maar wat doe je als die wetenschappelijke kennis nauwelijks gebruikt wordt op de werkvloer ten goede van de cliënt, patiënt of bewoner? Als freelance kwaliteitsadviseur in Zorg en Welzijn wil ik daar nog steeds mijn steentje aan bijdragen. Daar probeer ik Kennis en Doen te verbinden met elkaar, zodat de patiënt er écht beter van wordt.

 

In mijn praktijk staat de mens centraal. Niet alleen de patiënt of zieke maar de mens als geheel, die uniek is in zijn bestaan. Dat betekent dat mijn behandelingen zorgvuldig zijn afgestemd op die mens: wie je bent, wat je (aan)kan, nodig hebt en wat je wil. Deze holistische benadering reikt verder dan het biomedisch model, dat ik zo gewend was. Vanuit mijn 4 jarige opleiding bij de Academie voor Spirituele Integratie (ASPI) heb ik geleerd deze holistische kijk toe te passen in mijn massages en therapie. Aangevuld met diverse massagetrainingen kan ik nu unieke verbindingen leggen tussen lichaam en geest. Aandacht voor het persoonlijk verhaal achter de ziekte of klacht, dat is wat mij boeit. Om de mens op zijn levenstocht verder te helpen zich beter in zijn vel te voelen en meer uit zijn leven en relaties te halen. Én om zelf ontdekkingen te doen in het eigen lichaam, de grenzen te verleggen en sterker te worden. Veranderingen in het lichaam gaan hand in hand met veranderingen in de geest. En dat werkt andersom ook zo. Dit samen ontdekken met de cliënt, de veranderingen omarmen en loskomen van de angst en onzekerheid zodat ruimte ontstaat voor een nieuwe balans, vormt voor mij de grootste uitdaging.

 

Ik weet uit eigen ervaring hoe eng het is om afscheid te nemen van zaken die zo vertrouwd zijn en waar ik mijn zekerheid aan ontleende. Ook zaken die voor mij altijd vanzelfsprekend waren als een sterk en gezond lijf, bleken niet meer zo zeker. Maar wat is zekerheid? De enige zekerheid in het leven is, is dat alles verandert. Een nieuw pad inslaan vergt moed en lef. Maar ik geloof dat ieder mens ten diepste zelf verantwoordelijkheid wil dragen voor zijn leven en zich wil ontwikkelen. En ook daartoe in staat is en op het juiste moment geholpen wanneer dat nodig is. Dit wetende kan ieder mens oude pijn, zekerheden en belemmerende overtuigingen loslaten en – met vallen en opstaan – bewust een andere weg kiezen. Een weg die voor een ieder persoonlijk is, authentiek en daardoor waardevol.