Focussen

 

Focussen is een vrij nieuwe techniek voor zelfhulp die je leert zien hoe persoonlijke problemen en vragen concreet in het lichaam merkbaar zijn.

Focussen is ontwikkeld door drs. Eugene T. Gendlin, filosoof en psychotherapeut. Hij zegt zelf over focussen dat dit een “ veranderingsproces”is.

Het is dus een (vrij natuurlijke) methode om mensen bewust te maken van hun gevoelens in hun eigen lichaam waarbij het niet de bedoeling is deze te rationaliseren en deze te ontladen zoals bij rebirthing of regressie wel vaak het geval is.

Focussen kent 3 basisaannames: empathie, onvoorwaardelijkheid (zonder oordeel) en echtheid (authenticiteit).

De therapie is zo succesvol omdat deze niet zozeer alleen gericht is op de klacht maar op datgene wat jezélf daarmee aan betekenis geeft en er innerlijk iets meedoet ( =cliënt-centered therapy). De verandering komt dus van binnenuit, van jezelf en niet van wat de therapeut oplegt of aandraagt.

Bij focussen breng je de aandacht naar binnen, naar het lijfelijk ervaren van situaties, relaties, doelen, plannen of problemen.

Hierdoor kunnen nieuwe, gevoelsmatig en lijfelijk doorleefde inzichten, betekenissen en perspectieven ontstaan over je zelf, je relatie met de ander en je kijk op de wereld. Met focussen kun je contact maken met je wezenlijke zelf en inzicht krijgen in wie je wezenlijk bent. Van daaruit kun je bewuste keuzes maken.

 

 

Indicaties en effecten

Focussen wordt toegepast om je inzichten te geven in je manier van leven, ziek te en gezondheid. Je leert aandacht schenken aan de gewaarwordingen die je lichamelijk hebt ten aanzien van het besproken onderwerp. Dit lijfelijk ervaren gevoel geeft vaak aan in welke richting er een oplossing ligt. Doordat je aandacht volledig naar binnen is gericht, naar jezelf, kunnen er nieuwe, gevoelsmatig en lijfelijk doorleefde inzichten, betekenissen en perspectieven ontstaan over je eigenbeeld, je relatie met anderen en je kijk op de wereld.

Door focussen krijg je vaak sneller en wezenlijker inzicht dan met alleen het denken mogelijk is. Je krijgt inzicht in de doorleefde verbanden tussen gebeurtenissen in je leven van vroeger en nu en in je wensen en verwachtingen voor je toekomst. Het helpt je je eigen bewuste keuzes te maken die voor jou van wezenlijk belang zijn.